@manual{Romankiewicz:2018,
  author  = "F. Romankiewicz and M. Michalski and R. Romankiewicz",
  title  = "Sposób modyfikacji nadeutektycznych stopów aluminiowo-krzemowych, Patent #: P.406232",
  note   = "Date of application: 25-11-2013, Date of acceptance: 23-03-2018",
  year   = "2018",
}