@manual{Jabłoński:2018,
  author  = "J. Jabłoński and W. Wendrowski",
  title  = "Szyfrator i deszyfrator dla systemu kryptograficznego RSA odporny na wstrzykiwanie błędów, Patent #: P.425306",
  note   = "Date of application: 23-04-2018",
  year   = "2018",
}