@manual{Bieniaszewska:2018,
  author  = "M. Bieniaszewska and M. Siwoń and W. Babirecki",
  title  = "Blok kontrolny do pomiaru ci¶nienia w obwodach pneumatycznych pojazdu, Patent #: 69929",
  note   = "Date of application: 25-05-2016, Date of acceptance: 31-05-2018",
  year   = "2018",
}