@manual{Mrówczyńska:2018,
  author = "M. Mrówczyńska and S. Gibowski and B. Grzelak and J. Kazak and J. Wiler",
  title  = "Sposób pozyskiwania i opracowania danych fotogrametrycznych zwłaszcza niskiego pułapu, Patent #: P.427594",
  note   = "Date of application: 30-10-2018",
  year   = "2018",
}