@manual{Greinert:2018,
  author  = "A. Greinert and E. Płuciennik-Koropczuk and W. Szefner",
  title  = "Pelety na bázi splaškových kalu a zpusob jejich výroby, Patent #: D18102875",
  note   = "Date of application: 30-10-2018",
  year   = "2018",
}