@manual{Grech:2017,
  author  = "R. Grech and G. Kobyłecki",
  title  = "Fotowoltaniczny panel z układem odbioru energii cieplnej, Patent #: W.124722",
  note   = "Date of application: 23-12-2015, Date of acceptance: 15-11-2017",
  year   = "2017",
}