@manual{Kozioł:2019,
  author  = "J. Kozioł and M. Kozioł",
  title  = "Urządzenie do regulacji rozdziału strumienia powietrza pierwotnego w palenisku rusztowym, Patent #: P.432320",
  note   = "Date of application: 20-12-2019",
  year   = "2019",
}