@phdthesis{Gramacki:2000,
  author = "J. Gramacki",
  title  = "Metody badania stabilności i stabilizacja liniowych, dyskretnych procesów powtarzalnych",
  school = "Politechnika Zielonogórska, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji",
  year   = "2000",
  note   = "Supervisor: dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, prof. PZ",
}