@phdthesis{Rzepka:2003,
  author  = "A. Rzepka",
  title  = "Topologie lokalnie solidne na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Matematyki",
  year   = "2003",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. Marian Nowak",
}