@phdthesis{Piontek:1985,
  author  = "M. Piontek",
  title  = "Wykorzystanie wypławka Dugesia tigrina Girard jako organizmu testowego do badań toksykologicznych",
  school = "Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska",
  year   = "1985",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. inż. Adam Solski",
}