@phdthesis{Jabłoński:2003,
  author = "J. Jabłoński",
  title  = "Seryjne wykonywanie operacji arytmetycznych w strukturach reprogramowalnych",
  school = "Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej",
  year   = "2003",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. inż. Janusz Biernat",
}