@phdthesis{Grochowska:2003,
  author  = "E. Grochowska",
  title  = "Zastosowanie wkładek ściskanych w rozprężaniu konstrukcji zespolonych",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska",
  year   = "2003",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. inż. A. Matysiak",
}