@phdthesis{Krupińska:2006,
  author  = "I. Krupińska",
  title  = "Przydatność koagulacji w oczyszczaniu wody podziemnej ze szczególnym uwzględnieniem usuwania żelaza",
  school = "Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska",
  year   = "2006",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. inż. M. Świderska-Bróż",
}