@phdthesis{Kula:2007,
  author  = "K. Kula",
  title  = "Nieliniowa analiza płyt włóknokompozytowych",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska",
  year   = "2007",
  note   = "Supervisor: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ",
}