@phdthesis{Mianowska:2006,
  author  = "E. Mianowska",
  title  = "Strategie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych",
  year   = "2006",
  note   = "Supervisor: Prof. dr hab. Edward Hajduk",
}