@phdthesis{Ochonczenko:1999,
  author = "H. Ochonczenko",
  title  = "Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych",
  school = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych",
  year   = "1999",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki",
}