@phdthesis{Janiszewska-Nieścioruk:1998,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title  = "Znaczenie samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim",
  school = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra, Wydział Pedagogiczny",
  year   = "1998",
  note   = "Supervisor: dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. WSP",
}