@phdthesis{Kroczak:2015,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii",
  year   = "2015",
  note   = "Supervisor: Lilianna Kiejzik",
}