@phdthesis{Juchimiuk:2019,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title  = "Wpływ odnawialnych źródeł energii na architekturę wybranych obiektów w Polsce po roku 2004",
  school = "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury",
  year   = "2019",
  note   = "Supervisor: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz",
}