@phdthesis{Głazowska:2007,
  author  = "D. Głazowska",
  title  = "Niezmienniczość średniej geometrycznej w klasie średnich Cauchy'ego",
  school = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii",
  year   = "2007",
  note   = "Supervisor: prof. dr hab. Janusz Matkowski",
}