@techreport{Kisielewicz:1979,
  author    = "M. Kisielewicz",
  title     = "Approximation theorem for multifunctions, IF-4-79",
  institution = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Instytut Matematyki i Fizyki",
  year      = "1979",
}