@techreport{Dyszak:2008,
  author  = "W. Dyszak and C. Machelski and A. Staszczuk and A. Wysokowski",
  title     = "Ekspertyza obiektu mostowego nr JNI 01006530 km 14+679 w ciągu drogi powiatowej 3900 Czarkowo-Krzywiń w m. Świniec, Nr rej. IB-14/2008",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2008",
}