@techreport{Wysokowski:2006,
  author  = "A. Wysokowski and W. Dyszak and B. Kuczma and A. Staszczuk",
  title     = "Raport z przeglądu szczegółowego mostu zwodzonego na kanale portowym Odry w Nowej Soli, Nr rej. IB-10/2006",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2006",
}