@techreport{Wysokowski:2009,
  author  = "A. Wysokowski and W. Dyszak and A. Juszczyk and J. Marcinowski and A. Staszczuk",
  title     = "Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol etap I LOT "B" Łuków-Międzyrzec Podlaski : raport z próbnego obciążenia most w km. 147,451. Tor I, Nr rej. IB-01/2009",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2009",
}