@techreport{Wysokowski:2009,
  author  = "A. Wysokowski and A. Juszczyk and M. Świderski",
  title     = "Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna : raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych, Nr rej. IB-14/2009",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2009",
}