@techreport{Wysokowski:2010,
  author  = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and J. Laskowski and A. Juszczyk and A. Staszczuk",
  title     = "Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice-Wrocław - etap III, Mazurowice-Wilczków od km 52+759 do km 57+700 : projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu dk 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - obiekt zachodni, Nr rej. IB-02/2010",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2010",
}