@techreport{Juszczyk:2010,
  author  = "A. Juszczyk and A. Kraiński",
  title     = "Opinia techniczna dotycząca osuwiska przy drodze krajowej nr 12 (obwodnica Żagania) na odcinku od km 3+700 do km 4+200, Nr rej. IB-21/2010",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2010",
}