@techreport{Bernasiński:2011,
  author    = "J. Bernasiński and P. Ziembicki",
  title     = "Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła. Baza danych agregatów kogeneracyjnych, R2.4",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska",
  year      = "2011",
}