@techreport{Staszczuk:2011,
  author  = "A. Staszczuk and P. Ziembicki",
  title     = "Wpływ cech instalacji c.o. i c.w.u. na zużycie energii. Projekt badawczy: Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Zadanie badawcze nr 6: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła., R1.6",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska",
  year      = "2011",
}