@techreport{Juszczyk:2011,
  author  = "A. Juszczyk and A. Kraiński",
  title     = "Ekspertyza techniczna funkcjonowania istniejącego odwodnienia drogi krajowej nr 12, obwodnica Żagania w km 3+300 do km 4+100, Nr rej. IB-1/2011",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2011",
}