@techreport{Wysokowski:2012,
  author  = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk and W. Dyszak",
  title     = "Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 : raport z próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeka Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12, IB-2/2012",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2012",
}