@techreport{Wysokowski:2005,
  author    = "A. Wysokowski and W. Dyszak and B. Kuczma",
  title     = "Sprawozdanie z przeglądu szczegółowego mostu przez kanał Dychowski zlokalizowanego na drodze powiatowej nr 1172F km 6+500 w miejscowości Łagoda, Nr 0205, IB-12/2005-1",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2005",
}