@techreport{Wysokowski:2009,
  author  = "A. Wysokowski and W. Dyszak and A. Juszczyk and J. Marcinowski and A. Staszczuk",
  title     = "Projekt próbnego obciążenia - Most w km. 147,451. Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol Etap I LOT "B" Łuków - Międzyrzecz Podlaski, Nr 1409, IB-01/2009",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2009",
}