@techreport{Wysokowski:2009,
  author    = "A. Wysokowski and A. Juszczyk and M. Świderski",
  title     = "Raport z badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu podpór mostowych. Most przez rzekę Wartę km 13+423 drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe, Nr 1809, IB-14/2009",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2009",
}