@techreport{Wysokowski:2010,
  author    = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and J. Laskowski and A. Juszczyk and A. Staszczuk",
  title     = "Projekt próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice, gmina Malczyce - wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - ETAP III, Nr 1910, IB-02/2010",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2010",
}