@techreport{Wysokowski:2010,
  author  = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk and W. Dyszak",
  title     = "Raport z próbnego obciążenia wiaduktu drogowego nad linią PKP w ciągu DK 94 w km 53+500 w miejscowości Mazurowice. Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice - Wrocław - Etap III, Mazurowice - Wilczków od km 52+759 do km 7+700, Nr 2010, IB-02/2010",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2010",
}