@techreport{Laskowski:2010,
  author  = "J. Laskowski and A. Juszczyk and A. Wysokowski",
  title     = "Projekt obniżenia jezdni ulicy Foluszowej w Zielonej Górze w rejonie wiaduktu kolejowego usytuowanego na szlaku kolejowym Zielona Góra - Czerwieńsk, Nr 2910, IB-20/2010",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2010",
}