@techreport{Wysokowski:2011,
  author    = "A. Wysokowski and A. Juszczyk",
  title     = "Opinia techniczna nt przydatności kratownic przestrzennych "DURA TRACK" w inżynierskiej praktyce komunikacyjnej, Nr 3211",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2011",
}