@techreport{Juszczyk:2011,
  author  = "A. Juszczyk and A. Wysokowski and J. Marcinowski",
  title     = "Raport ocena innowacyjnego rozwiązania kratownic "DURA-TRACK" do budowy tymczasowych nawierzchni drogowych, Nr 3311",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2011",
}