@techreport{Wysokowski:2012,
  author  = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk and W. Dyszak and P. Błażejewski",
  title     = "Projekt próbnego obciążenia kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg krajowej nr 12, Nr 3512, IB-2-2012",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2012",
}