@techreport{Wysokowski:2012,
  author    = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk and W. Dyszak and T. Wiśniewski and M. Drzewiecki",
  title     = "Próbne obciążenie wiaduktu WD-24 zlokalizowanego w km 261+985 drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Jakuszyce, odcinek Świebodzin - Zielona Góra, nad drogą krajową S3 w km 32+175,51, Nr 3912",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2012",
}