@techreport{Wysokowski:2013,
  author    = "A. Wysokowski and A. Alsabry",
  title     = "Koreferat na temat rozwiązań projektowych wykonania nowego placu składowego surowca na terenie Zakładu firmy Kronopol Sp. z o.o. w Żarach, Nr 4313, IB-1/2013/ZDiM/08",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2013",
}