@techreport{Wysokowski:2013,
  author    = "A. Wysokowski",
  title     = "Opinia na temat oddziaływania na środowisko gruzu betonowo-ceglanego pod względem wbudowania w drogi leśne dla Nadleśnictwa, Nr 4613, UZ/IB/ZDiM/10/2013",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2013",
}