@techreport{Wysokowski:2014,
  author    = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk and W. Dyszak",
  title     = "Raport z badań eksploatacyjnych wiaduktu pod torem nr 1 w ciągu linii nr 003 Warszawa - Kunowice w km 426,680, Nr 5114, IB-20/2014, ZDiM01514",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2014",
}