@techreport{Bać:2016,
  author  = "Z. Bać and J. Juchimiuk and M. Golański",
  title     = "II Letnia Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 8-21.07.2016, SPR nr KAIU/02/2016",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2016",
}