@techreport{Bać:2015,
  author    = "Z. Bać and W. Kononowicz and B. Wojtyszyn and R. Pustelnik and H. Borucińska-Bieńkowska and J. Kleszcz and A. Maciejko and P. Sobierajewicz and R. Dudzik and M. Golański and J. Juchimiuk and A. Bazan-Krzywoszańska and M. Skiba",
  title     = "Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra, SPR nr KAIU/03/2015",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2015",
}