@techreport{Bać:2015,
  author  = "Z. Bać and W. Kononowicz and B. Wojtyszyn and H. Borucińska-Bieńkowska and A. Bazan-Krzywoszańska and M. Skiba and P. Sobierajewicz and R. Dudzik and M. Golański and J. Juchimiuk",
  title     = "Pasaż Zielonogórski, SPR nr KAIU/02/2015",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2015",
}