@techreport{Bać:2015,
  author  = "Z. Bać and B. Wojtyszyn and A. Bazan-Krzywoszańska and J. Kleszcz and M. Golański and J. Juchimiuk and H. Borucińska-Bieńkowska and A. Maciejko and P. Sobierajewicz and R. Dudzik",
  title     = "Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1, SPR nr KAIU/01/2015",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2015",
}