@techreport{Bać:2015,
  author  = "Z. Bać and R. Pustelnik and P. Sobierajewicz and R. Dudzik and J. Juchimiuk and M. Golański",
  title     = "Centrum Konferencyjno-Kongresowe w Zielonej Górze, SPR nr KAIU-ZTiPA/05/2015",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2015",
}