@techreport{Bać:2015,
  author  = "Z. Bać and J. Juchimiuk and M. Golański",
  title     = "I Letnia Szkoła Architektury "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 16-31.07.2015, SPR nr KAIU-ZTiPA/02/2015",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2015",
}